Holmen skole

Holmen_skole_01.jpg

Type
Barneskole, med spesialavdelinger for autister og multifunksjonshemmede

Sted
Bydel Vestre Aker, Bjørnveien 109, Oslo

Utført
2014 – pågår

Oppdragsgiver
Undervisningsbygg Oslo KF

Areal
X10.700 m2 BTA


Holmen skole er en ny 3-parallell barneskole, og har i tillegg spesialavdeling for autister og multifunksjonshemmede. Prosjektering ble igangsatt sommeren 2014, og skolen skal stå ferdig til skolestart 2018. Arkitektkontoret GASA AS er kontrahert for alle faser, fra
konseptutredning/skisseprosjekt til ferdigstillelse.

Bygningsmassen er lagt mot øst og nord iht. reguleringsplanens bestemmelser. Skoleanlegget er splittet i to bygningsvolumer over terreng. Volumene sammenbindes med P-kjeller og kommunikasjonsarealer under terreng. Skoleanlegget er prosjektert i 3 etasjer, med et åpent, skrånende sydvendt landskapsamfi mellom de to bygningsvolumene.

Skolens administrasjon, personalrom, fellesfunksjoner og spesialinnredete undervisningsrom ligger i første etasje i hovedfløyen. Hjemmeområdene ligger i 2. og 3. etasje. I det vestre bygningsvolumet ligger gymsal og spesialavdelingene. Denne organiseringen legger til rette for tydelig skille mellom hjemmeområdene og fellesfunksjoner, samtidig som fellesfunksjonene enkelt kan benyttes etter ordinær skoletid.

Bygningsmassen utføres med tegl som gir et kompakt arkitektonisk uttrykk. Høye vindusfelt gir gode dagslysforhold i hjemmeområdene og i arbeidsrom, og gir variasjon i eksteriøret. Tegl føres inn i bygningens hovedinngang for å gi en arkitektonisk sammenheng mellom ute og inne. Fra hovedinngangen mot øst ledes man inn i et åpent allrom over tre etasjer, med resepsjon og kantine. Allrommet er tilrettelagt for ulike lærings-, møte- og kulturaktiviteter, og vil være skolens hjerte med direkte visuell kontakt til skolens lekeareal mot vest.

Bygging ble igangsatt våren 2016. Prosjektet gjennomføres som partnering-kontrakt med tett samarbeide mellom byggherre, prosjekterende og entreprenører.