Erik Fjermestad

Toyota Romerike

Erik Fjermestad
Toyota.Romerike.01.jpg

Type
X

Sted
X

Utført
X

Oppdragsgiver
X

Areal
X


Bygningen
Bygningskroppen er utformet som en ”solfanger” for  å utnytte solenergien maksimalt ved bruk av  både aktive og passive systemer. Planen er gitt en klar temperatursoning slik at de rommene med mest behov for stabil varme ligger sentralt i bygningskroppen mens de rommene som med fordel skal være kjølige er lagt  mot nord. Rom som kan ta varierende temperatur er lagt mot syd.