Toyota Romerike / by Erik Fjermestad

Toyota.Romerike.01.jpg

Toyota Romerike

Type
Næringsbygg

Sted
Lillestrøm

Utført
2009-2012. Utvidelse 2014.

Oppdragsgiver
Strømsgaard AS

Areal
7 200 m2


Bygningen

Etter innbudt prosjektkonkurranse ble Arkitektkontoret GASA AS engasjert av Bauda AS for å prosjektere nyy bilanlegg for Toyota Romerike. Prosjektet ligger godt synlig ved E6 på Hvam, utenfor Lillestrøm. Anlegget inneholder salgshall for nye of brukte biler, verksteder og tilhørende støttefunksjoner. I prosjektet var GASA ansvarlig for fagområdet arkitektur, prosjekteringsgruppeledelse og funskjonen som ansvarlig søker i byggesaken.

Bygningskroppen er utformet som en ”solfanger” for  å utnytte solenergien maksimalt ved bruk av  både aktive og passive systemer. Planen er gitt en klar temperatursoning slik at de rommene med mest behov for stabil varme ligger sentralt i bygningskroppen mens de rommene som med fordel skal være kjølige er lagt  mot nord. Rom som kan ta varierende temperatur er lagt mot syd.

Prosjektet ble gjennomført med strenge miljømål, både med hensyn til energi- og materialbruk. Bygget er klassifisert i lavenergiklasse A. Bygget ble tatt i bruk i november 2011.

I 2014 tegnet Arkitektkontoret GASA AS utvidelse av anlegget med ny Lexus-avdeling.