Askeveien barnehage / by Arkitektkontoret GASA AS

Askeveien barnehage_01.jpg

Askeveien barnehage

Type
Barnehage, 3 avdelinger

Sted
Askeveien 7, Ullern i Oslo

Utført
2018

Oppdragsgiver
NP Bygg AS

Areal
500 m2 BRA


Totalentreprisekonkurranse med løsningsforslag for Omsorgsbygg Oslo KF. 

Bygningen er planlagt med en målestokk som ikke skiller seg vesentlig fra omkringliggende bygg.  Barnehagen er plassert i forlengelsen av eksisterende bygg i Askeveien 7 som er et eldre, staselig boligbygg omgjort til barnehage. Nybygget er plassert øst for denne, men på et nivå vesentlig lavere i terrenget. Dette bidrar til å fremheve platået med den eldre bygningen og omkringliggende trær og hageanlegg.  Den nye barnehagen er planlagt med en presis, renskåren og kompakt form, uten dominerende attributter. Målet er at bygningen skal forholde seg rolig til omgivelsenene og det mangfoldige bygningsmiljøet rundt som er uten klare stilreferanser. 

Barnehagen har tre baser og er kompakt. En del av samlingsrom/kjøkken har dobbelt takhøyde for at barnehagen skal oppleves som generøs og romslig. Det høye rommet skal også bidra til visuell kontakt mellom avdelinger på forskjellige plan. Større sammenhengende glasspartier skal sikre godt dagslys og utsyn. Horisontale vindussmyg er utvidet og formet som benker der barn og voksne kan sitte og ha kontakt med livet både på innsiden og utenfor. Bygningen er tiltenkt en markant blek rød flate. Hovedmaterialet i fasadene er gjennomfargete fiberarmerte sementplater. 

Prosjektet har omfattende miljømål, den skal være et Plusshus og Breeam-NOR sertifiseres som Very Good.