PLAN OG REGULERING - Både i overordnet og detaljert arealplanlegging setter vi fokus på fleksible, framtidsrettete og bærekraftige løsninger som forener det funksjonelle og estetiske. Løsningene skal være tilpasset stedets egenart, miljø og landskap. Vår tilnærming til oppgaven vil være å ivareta, styrke og implementere eksisterende kulturmiljø, naturkvaliteter og biologisk mangfold i størst mulig grad.