Husabøryggen boliger / by Arkitektkontoret GASA AS

Husabøryggen boliger_01x_Sindre Ellingsen.jpg

Husabøryggen boliger

Type
Boliganlegg, 30 leiligheter

Sted
Husabøryggen, Stavanger

Utført
2015 - 2017

Oppdragsgiver
Front Bygg Stavanger AS

Areal
3 700 m2 BTA


30 etableringsboliger med krav til fleksibiltet, tilgjengelighet og miljø. Husbankens kvalitetskrav til grunnlån skulle ligge til grunn for prosjektet. Fleksible leiligheter ble organisert i rekker langs boligfeltets yttergrenser. Grepet muliggjorde et stort, sammenhengende uteområde midt i anlegget hvor det ble lagt til rette for fellesskap og varierte aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper. Det ble etablert åpninger i husrekkene for fysisk og visuell kontakt med det omkringliggende landskapet. Ulike leilighetsstørrelser ble satt sammen til en variert bebyggelsesstruktur med etasjesprang innbyrdes i rekkene. 

Prosjektet ble utført som en totalentreprisekonkurranse i samarbeid med Askim og Lantto Arkitekter AS, og Front Bygg Stavanger AS, og ble videreført som detaljregulering og byggesak. 

Alle foto: Sindre Ellingsen