Majorstuen skole / by Arkitektkontoret GASA AS

Majorstuen-skole-01-Jiri-Havran.jpg

Majorstuen skole

Type
Barne- og ungdomsskole

Sted
Bogstadveien 74,Bydel Frogner, Oslo

Utført
2007 - 2014

Oppdragsgiver
Undervisningsbygg Oslo KF

Areal
Totalrehabilitering / ombygging av 11 500 m2 BTA


Majorstuen skole er ombygget og omstrukturert slik at den er mer tilpasset moderne pedagogikk. Intensjonen har vært å skape en åpen og oversiktlig skole i eksisterende struktur. Skolen er oppgradert til ny teknisk standard, har fått ny hovedinngang og er tilrettelagt slik at den er universelt tilgjengelig for alle.

Utgangspunktet for prosjektet er Standardprogrammet til Utdanningsetaten fra 2010, og dette er skreddersydd for 960 elever.  Spesielt for Majorstuen skole er fokus på musikk, og klasser med særskilte musikk-talenter har fått egne musikkrom og utvidet musikkavdeling.

Arbeidet med Majorstuen skole har omfattet flere mulighetsstudier, skisse-, for- og detaljprosjektering, brukermøter, AMU-behandling, søknader og oppfølging mot Plan- og bygningsetaten, Samferdselsetaten og Bydel Frogner, samt kontakt med Byantikvar vedrørende antikvariske forhold. I byggefasen hadde vi i stor grad ansvar for flerfaglig oppfølging og kontroll.

I tillegg til prosjektering av Majorstuen skole har vi som del av dette prosjektet vært ansvarlig søker for midlertidig skole på Skøyen skole, og flytting av VM-paviljongen fra Victoria terrasse til Colosseum torg. Omstrukturering av Colosseum torg og ny paviljong har muliggjort ny hovedadkomst til skolen.

Foto av Jiri Havran og GASA.