Haraldrud gjenbruksstasjon / by Arkitektkontoret GASA AS

Haraldrud gjenbruksstasjon_01.jpg

Type
Gjenbruksstasjon

Sted
Haraldrudveien 31, Groruddalen i Oslo

Utført
2005 - 2007

Oppdragsgiver
Onyx Norge AS/Veolia/Norsk Gjenvinning

Areal
28 000 m2


1. premie i innbudt konkurranse om overdekking og utbygging av sentralanlegg for avfallsgjenvinning. Bygget sto ferdig i 2007 og preger omgivelsene ved sin store grønne takflate, dekket med sedum. Vertikale fasadelameller presser luft utenfra og inn i anlegget og sørger for naturlig ventilasjon. Bygningen har fått mye internasjonal oppmerksomhet og er tildelt flere utmerkelser, bl. a. Scandinavian Green Roof Award.