BOLIGER - For de fleste er boligen nært knyttet til identitet. Gode bomiljøer er steder hvor folk føler at de hører til og kan være stolte av. Vi er opptatt av å skape gode boligmiljøer, gjerne med alternative og innovative løsninger, som kan gi særegne kvaliteter. Samtidig er det viktig at konsepter for utbygging har realisme og er så robuste at de kan tåle transformasjon både i prosjekteringsperioden og også senere i bruk. Våre mest profilerte boliganlegg er Pilestredet Park, Klosterenga og Bondistranda.