SKOLER - Vi er opptatt av å tegne skolebygg som er inspirerende og fleksible, samtidig som de skal være robuste og bruksvennlige. Skoler er viktige i oppveksten for barn og ungdom og skal stimulere til god læring, samarbeid og vennskap. Skolene er også viktige bygg i sitt lokalmiljø, og skal ha en god arkitektonisk kvalitet i sin sammenheng.