Vi er opptatt av å tegne skolebygg som er inspirerende, samtidig som de skal være robuste og bruksvennlige. Skoler er viktige i oppveksten for barn og ungdom, og skal stimulere til god læring, samarbeid og vennskap. Skolene er også viktige bygg i sitt lokalmiljø, og skal ha en god arkitektonisk kvalitet i sin sammenheng.

I skolebygg stilles det strenge krav til fleksible og generelle løsninger. Et nært samarbeid med brukere og oppdragsgivere er nødvendig for et vellykket resultat. Dette vil medføre at anleggene blir robuste og kan tilpasses fremtidige behov for endringer uten store bygningsmessige inngrep. Våre mest profilerte skoleprosjekter er F21, Majorstuen, Holmen, Vestli og Ruseløkka.