Oslo katedralskole / by Arkitektkontoret GASA AS

Oslo-Katedralskole-01.jpg

Oslo Katedralskole

Type
Utvidelse av eksisterende videregående skole

Sted
Bydel St.Hanshaugen, Ullevålsveien 31, Oslo

Utført
2009 - 2013

Oppdragsgiver
Stiftelsen Oslo katedralskole

Areal
2.300 m2 BTA


Prosjektet omfatter, i tillegg til mindre ombygginger i eksisterende skolebygg, nytt auditorium for 600 personer under skolegården, med tilhørende verksted, toaletter og studierom, nytt parkeringsanlegg under terreng, samt ny kantine over terreng. Ny og gammel bebyggelse ble forbundet med nytt trapperom.

Prosjektet var komplisert på grunn av trang situasjon og kompliserte grunnforhold. Hovedkonstruksjonene under terreng er dels plasstøpte, dels prefabrikerte betongkonstruksjoner. DT-elementer i 21 meters lengde bærer dekket over auditoriet og gir plass for tekniske framføringer. Stolradene er plassert dels i amfi og dels på horisontalt gulv. Dette gir ulike bruksmuligheter for arealet. Veggene er kledt med eikespiler på underliggende akustisk demping. Dette gir gode akustiske forhold til ulike typer aktiviteter, samt et solid og elegant uttrykk.

Kantinen i skolegårdens sydvestre hjørne er kledt med tegl og er gitt et robust uttrykk. En terrasse i tilknytning til kantine og skolegård skjermer biladkomsten, og gir tydeligere adkomstforhold til skolen for elever og besøkende. Eksisterende bibliotek og hovedadkomst i eksisterende bygg har direkte kontakt til auditoriet gjennom et nytt trappeanlegg mot skolegården. Nye heiser sørger for universell tilgjengelighet til nye funksjoner.

Prosjektet er utviklet i tett samarbeid med Stiftelsen.