BARNEHAGER - Vi formgir anleggene ut fra ideen om at barnehager er en arena for læring, samtidig som barna skal gis opplevelsen av trygghet. Byggene skal være enkle å drifte, tiltrekkende som arbeidsplasser og inspirerende for både brukere og omgivelsene. Våre mest profilerte barnehager er Sognsveien, Fryd og Holmenveien.