Holmenveien barnehage

 

Totalentreprisekonkurranse utarbeidet og vunnet i samarbeid med Nordic - Office of Architecture AS og entreprenørfirmaet MT Højgaard Norge AS. Den eksisterende, bevaringsverdige sveitservillaen er totalrehabilitert, og omarbeidet planmessig for å gi plass til 2 avdelinger. I tillegg er det oppført et nytt bygg som inneholder 11 avdelinger samt administrativt areal. Totalt rommer barnehagen 13 avdelinger. Nytt bygg er lokalisert langs byggegrensen i vest, og arealene er i hovedsak fordelt på to etasjer. Administrasjonsarealer er plassert i tredje etasje mot nord. Bygget trapper seg i høyde fra syd opp mot nord. Maksimal byggehøyde er i henhold til gjeldende regulering, men det er valgt å ikke utnytte hele det regulerte byggeområdet for å kunne gi maksimalt med plass til utelekeareal. Eksisterende bevaringsverdig hage på tomtens sydside er opprettholdt med frodig vegetasjon og benyttes som lekeareal. Uteareal mellom nybygg og sveitservilla er opparbeidet med lekeapparater og med ulike overflatematerialer.

Nybygget er utført som modulbygg, med krav om passivhus-standard. Begge bygg er prosjektert som Very Good i henhold til Breeam-sertifisering, og BIM-prosjektering var en del av leveransen. Bygget ble tatt i bruk høsten 2015.

Type
Barnehage, 13 avdelinger


Sted
Bydel Vestre Aker, Holmenveien 19, Oslo


Utført
2012 - 2015


Oppdragsgiver
Omsorgsbygg Oslo KF


Areal
2.000 m2 BTA nybygg, 490 m2 eksisterende bygg