Arkitektkontoret GASA AS

Næringsbygg og kulturbygg er ofte komplekse prosjekter med flere sammensatte behov. Arkitektkontoret GASA AS har utviklet flere prosjekter med innhold som kontor, handel, laboratorium, verksted og publikumsarealer. Vi anser det som viktig å skape velfungerende bygg hvor arbeidsplassen er vel så viktig som publikumsarealet. Forum Expo i Stavanger er det største og mest profilerte av våre næringsbygg.