NÆRINGS- OG KULTURBYGG er ofte komplekse prosjekter med flere sammensatte behov. Arkitektkontoret GASA AS har utviklet flere prosjekter med innhold som kontor, handel, laboratorium, verksted og publikumsarealer. Vi anser det som viktig å skape velfungerende bygg hvor arbeidsplassen er vel så viktig som publikumsarealet. Forum Expo i Stavanger er det største og mest profilerte av våre næringsbygg.