Forum Expo / by Erik Fjermestad

Stavanger-Forum-04.jpg

Type
Messehall

Sted
Ishockeyveien 1, Stavanger

Utført
2009 - 2014

Oppdragsgiver
Stavanger kommune

Areal
9600 m2


Oppdraget er et resultat av 1. premie etter prekvalifisering til en internasjonal arkitektkonkurranse. Hallen huser Stavanger Forums messeaktiviteter, i tillegg til konserter og andre kulturaktiviteter. I programmet lå det strenge energi- og miljømål, og bygget er prosjektert etter kravene for Lavenergiklasse A, med spesialtilpassede løsninger for effektiv utnyttelse av energi og ventilasjon i større volumer.

Selve messehallen er 4700 m2, og er dimensjonert for 4000 personer på messe eller konferanse, som konsertarena rommer den 8000 personer. I tillegg til messehallen inneholder Forum Expo driftsavdeling med lager og adkomstsoner, en publikumsdel med vestibyle, konferanserom, kafé og storkjøkken. Anlegget har en kompleks sammenstilling av ulike funksjoner med utfordrende krav knyttet til logistikk, publikumsflyt og storkjøkkenets virksomhet. I prosjekterings- og byggefasen deltok brukerne av bygget i tett dialog med de prosjekterende, og prosjektet gjennomgikk flere større programendringer før endelige løsninger ble valgt. Hovedgrepet fra konkurransen og forprosjektet var svært robust for å tåle disse endringene, og byggets hovedidé er beholdt gjennom alle faser.

Bygget er i seg selv en del av en overordnet grøntstruktur gjennom området og framstår som et signalbygg for Stavanger Forum. Sydfasaden domineres av en 45 graders grønn flate, som med sin vegetasjon og sitt arkitektoniske uttrykk gir et miljømessig tilskudd til omgivelsene.

Prosjektet er utført som et samarbeid mellom Akitektkontoret GASA AS og Askim Lantto arkitekter AS. Teamet har vært engasjert i alle prosjektfaser.

Foto: Sindre Ellingsen og GASA