Sognsveien barnehage / by Arkitektkontoret GASA AS

Sognsveien-barnehage-01.jpg

Sognsveien barnehage

Type
Barnehage, 8 avdelinger

Sted
Bydel Nordre Aker, Sognsveien 13, Ullevål hageby i Oslo

Utført
2006 – 2008

Oppdragsgiver
Omsorgsbygg Oslo KF

Areal
1750 m2 BTA


Barnehage med 8 avdelinger fordelt på 2 etasjer. Bygningen er plassert inn mot en fjellskjæring og har utgang direkte til terreng fra begge etasjer. Gangarealene som forbinder alle avdelingene er utformet som en ”aktivitetsgate” og har fellesfunksjoner utover det å være en korridor.  Avdelingene i 1. etasje har direkte forbindelse til denne sonen fra sine garderober. Arealene er felles for alle avdelingene i bygget og nås fra 2. etasje via trapp/heis uten lange ganglinjer.  De felles sonene er også forbundet visuelt med vertikal åpenhet. 1. etasje er organisert med egne volumer for hver avdeling som strekker seg som fingre ut fra hovedvolumet. Mellom disse volumene dannes det private uterom, og takene på de lave volumene er tilgjengelige som takterrasser fra 2. etasje.

Begge etasjene har privatiserte utearealer i tilknytning til avdelingene slik atlekearealene kan differensieres i forhold til barnas alder og individuelle behov. Lekeplassen på nederste plan er romslig. Den er utformet og tilrettelagt for lek og utfordringer som passer de eldre barna. Her er det etablert soner og plasser for forskjellig type lek og opphold, fra de private rommene mellom paviljongene til større og sammenhengende områder. Det tidligere flate området på tomten er stedvis omgjort til kupert terreng der grovmotorikken kan trenes opp, noe som også reduserer behovet for lekeapparater.

Prosjektet ble tildelt Oslo Bys Arkitekturpris 2009.

Foto: GASA & Jiri Havran.