Vestlia 7 / by Arkitektkontoret GASA AS

IMG_0127.jpg

Vestlia 7 boliger

Type
Boliger

Sted
Nordstrand, Oslo

Utført
2008

Oppdragsgiver
SN bygg AS

Areal
12 leiligheter a ca 120 m2 BTA


Vestlia 7B er utbygget i privat regi av SN bygg AS. Eiendommen ligger i Nordstrandsskråningen ned mot Mosseveien og Oslofjorden. Ferdigstillelse 2008. 

Vestlia 7B ligger i et reguleringsområde for Nordtrandskråningen med strenge reguleringsbestemmelser mht. grøntområder , utnyttelse og fasadelengder. 

Bebyggelsen består av fire hus i 3 etasjer med en leilighet på hvert plan. 

Kjørbar adkomst fra øvre etasje med felles heis og trapp i mellomrommet mellom to hus. 

Garasjen er, etter avtale med naboene, plassert inn i terrenget på nabotomtene. Denne løsningen skaper gode og skjermede adkomst- og parkeringsforhold og bedre utearealer for de respektive naboeiendommene. Bebyggelsen består av 12 leiligheter a ca 120 m2 BTA med flott utsikt over Oslofjorden.