Sagtomta - Boliger på Mysen / by Arkitektkontoret GASA AS

Sagtomta_Mysen_02.jpg

Sagtomta - Boliger på Mysen

Type
Boliger og næring

Sted
Sagtomta, Mysen sentrum

Utført
2016 - 2017

Oppdragsgiver
ROM eiendom AS

Areal
40 000 m2 (planområdet)


Parallelloppdrag om boliger og næringsarealer på Sagtomta, sentralt i  Mysen sentrum. Prosjekter besto av 6 delområder, hvorav det ene delområdet med ca. 58 + 33 leiligheter og næringsarealer på gateplan ble uttegnet detaljert.

Mysen er en sjarmerende småby med utbredt bruk av teglbebyggelse i 3 - 4 etasjer. Strukturen i byen består av kvartaler som ikke er komplett utbygde, det er ledige tomter og karakteristiske smug mellom husene. Prosjektet ble utformet med  en klar idé om å tilpasse seg byens skala og materialbruk, og forholdsvis lave volumer i tegl ble anlagt langs gatene for å kompletterte kvartalsstukturen. Inne i kvartalene ble det foreslått et sammenhengende grønt uteområde som strakk seg gjennom alle kvartalene i prosjektområdet. Det ble foreslått noen høyere tårn med annen type materialbruk inne i kvartalene, tilbaketrukket fra gaten og langs et sammenhengende grøntområdet. Slik var det mulig å oppnå en god kapasitet på prosjektet, men samtidig ta hensyn til skalaen og strukturen i den eksisterende byen.

Prosjektet inneholdt også et parkområde. Prosjektet ble utført i samarbeid med landskapsarkitektene Bjørbekk & Lindheim AS. Prosjektet vant konkurransen, og detaljregulering av første byggefelt i planområdet er gjennomført av Arkitektkontoret GASA AS.