Folkets hus i Sauda / by Erik Fjermestad

Folkets hus 01_LQ.jpg

Folkets Hus i Sauda

Type
Kulturbygg

Sted
Sauda sentrum

Utført
2015

Oppdragsgiver
Sauda kommune

Areal
840 m2 BRA nybygg og 1000 m2 BRA eksisterende


Forslag i innbudt konkurranse om tilbygg til og rehabilitering av Folkets hus i Sauda.

Prosjektet omfattet tilbygg til det eksisterende Folkets Hus i Sauda, samt innpassing av programmerte arealer i eksisterende bygningen med strenge antikvariske krav. Eksisterende bygning skal fredes etter gjennomført prosjekt. Nybygg besto av kafé og publikumsarealer, stor sal, lager, artistgarderober og kulturskole. Konkurransen ble gjennomført i samarbeid med Askim og Lantto arkitekter.

Illustrasjoner: Askim og Lantto arkitekter.