Nordtvet barnehage / by Erik Fjermestad

Nordtvet barnehage 01.jpg

Nordtvet barnehage

Type
Barnehage, 6 avdelinger

Sted
Nordvet, bydel Grorud i Oslo

Utført
2014

Oppdragsgiver
Trygge barnehage

Areal
1280 m2 BTA


Oslo Kommune ønsket avtale om oppføring og drift av en gårdsbarnehage ved Nordtvet gård i bydel Grorud. Løsningsforslaget ble utarbeidet for Trygge Barnehager.

Det ble prosjekt en seksavdelings barnehage for 108 barn. Nærheten til gårdsanlegget og gjeldende regulering var bestemmende for løsningen som ble en rektangulær saltaksbygning med klare referanser til tradisjonelle låvebygg.

Den regulære formen var brutt opp med små overdekkede ”lommer” og atrier. Disse ga rom for skjermet uteopphold, utesoveplasser, overdekkede inngangspartier og luftebalkonger. Uteområdet ble tilrettelagt med ulike rom og varierte lekemuligheter inndelt i soner med ulik karakter og bruk. Det ble avsatt arealer for dyrkning og husdyrhold.

Ulike miljøtiltak var innarbeidet for å sikre et lavt energibehov og redusert klimabelastning. Tiltakene var i stor grad synliggjort og det ble tilrettelagt for at barna skulle ta del i og forstå prinsippene bak sortering, resirkulering og gjenvinning av det avfallet barnehagen produserer.