Jegerveien / by Erik Fjermestad

Jegerveien 01.jpg

Jegerveien - Boliger i Oslo

Type
Boliger og detaljregulering

Sted
Jegerveien 5 - Slemdal i Oslo

Utført
2014 - 2017

Oppdragsgiver
Solon Eiendom AS

Areal
3600 m2 BRA - 5 tomannsboliger og 15 rekkehus
1400 m2 BRA under terreng


Tomannsbolig- og rekkehusområde med underjordisk parkeringsanlegg på Slemdal i Oslo.

Området er regulert fra småhusplan til enhetlig boligområde. Det er også regulert inn ny kjørevei fra Slemdalsveien til Brantenborgveien. Eiendommen har en tilbaketrukket og skjermet beliggenhet samtidig som den ligger sydvendt. Friområdene langs Sognsvannsbekken, kun noen hundre meter unna, tar deg videre innover Nordmarka.

Kvaliteter som er vektlagt i utviklingen av prosjektet er:

  • Felles garasjekjeller som sikrer et bilfritt bomiljø
  • Høy arkitektonisk kvalitet på fasader og utomhusanlegg
  • Funksjonelle planløsninger tilpasset barnefamilier
  • Skjermede private utearealer samt store felles leke- og oppholdsarealer 

Foto/Illustrasjoner: Solon Eiendom AS