Klosterenga / by Arkitektkontoret GASA AS

IMG_1391.jpg

Klosterenga boliger

Type
Boliger

Sted
Oslo

Utført
1996 - 2000

Oppdragsgiver
USBL

Areal
Totalt oppvarmet ca 3700 m2


Klosterenga Økologiboliger ble oppført av Boligbyggelaget USBL i et kvartal i Gamlebyen nord – mellom Schweigaardsgate og Klosterengaparken i perioden 1996-2000. Kvartalet er utbygget med tre boligblokker som totalt inneholder 92 leiligheter. Klosterenga økologiboliger er et eget borettslag med 35 leiligheter, og ligger som en fond i gårdsrommet med ”ryggen” til Klosterengaparken, og sydfasaden mot det felles gårdsrommet. Totalt oppvarmet areal er ca 3 700 m2.

 Utviklingsprosjekt med forsøksmidler
Sommeren 1996 fikk prosjektet tilsagn fra EU på et tilskudd på 1,5 mill.kr. til energiforskning innenfor EUs 4.rammeprogram/Thermie/SUHN. EU-tilskuddet ga en forskningsmessig basis for å satse ytterligere på økologitiltak. Det ble derfor besluttet å søke FoU-midler i Norge innenfor temaene Vann, Inneklima, Avfall og Utemiljø. USBL gjennomførte prosjektering av boliger med utvidede økologitiltak parallelt med behandling av tilskuddsøknader til 6-7 forskjellige forskningsinstitusjoner og –miljøer. Også Oslo kommune v/BOE ønsket slike løsninger utprøvd. Totalt er prosjektet tilført  ca. 3,5 mill. i FOU midler.

Bygningen
Bygningskroppen er utformet som en ”solfanger” for  å utnytte solenergien maksimalt ved bruk av  både aktive og passive systemer. Planen er gitt en klar temperatursoning slik at de rommene med mest behov for stabil varme ligger sentralt i bygningskroppen mens de rommene som med fordel skal være kjølige er lagt  mot nord. Rom som kan ta varierende temperatur er lagt mot syd.

Leilighetenes planløsning
Det er valgt et plansystem med 2-spenner som gir gjennomlyste leiligheter. I tillegg har 4 av 6 leiligheter en gavlposisjon som gir ytterligere kvaliteter  hva angår lysforhold og kontakt med omgivelsene. Leilighetene har stor fasadelengde, og den sammenhengende glassfasaden sikrer gode dagslysforhold til tross for at eksisterende bebyggelse står svart nær fasaden på deler av bygningen.
Den klare temperatursoningen legger føringer for planløsningen av leilighetene. Soverom er lagt mot nord, bad og kjøkken er lagt i midtsonen, mens stue / oppholdsrom er lagt mot syd. En slik konsekvent organisering av leiligheten har gunstig virkning på energiforbruk til  oppvarming, da den gjennomsnittlige temperaturen i leiligheten senkes ved at bare 6,3 % av arealet har krav om høy temperatur (25 grader), mens ca 30% av arealet kan ha lav temperatur (17 grader).

Miljøtiltak
Bygningen inneholder en rekke miljøtiltak og tekniske installasjoner for å redusere energibehovet og gi gode innemiljøforhold for beboerne: En 240 m2 bygningsintegrert solfanger bidrar med ca 75.000 kWh/år til romoppvarming og varmt tappevann. Lavtemperaturvarme i gulv bidrar til høy komfort og redusert energibehov. Doble glassfasader mot syd gir bidrag til høy dagslysfaktor, lav U-verdi og naturlig ventilasjon med forvarming av ventilasjonsluft. Bærende murverk gir fuktighets- og temperaturregulering i leilighetene, samt redusert behov for overflatebehandling. Fasadene krever ingen dampsperre. Gråvann renses lokalt i et økologisk renseanlegg på og under terreng