Hasselhaugen barnehage / by Arkitektkontoret GASA AS

Hasselhaugen barnehage_01.jpg

Hasselhaug barnehage

Type
Barnehage, 3 avdelinger

Sted
Hasselhaugveien, St Hanshaugen i Oslo

Utført
2018

Oppdragsgiver
NP Bygg AS

Areal
850 m2 BRA


Totalentreprisekonkurranse med løsningsforslag for Omsorgsbygg Oslo KF. 

Hasselhaugen barnehage er planlagt i et eksisterende park-/skogsdrag inntil et typisk villaområde. Omgivelsene framstår som spesielt grønne med frodig skog og store grønne hager i naboområdet. Eiendommens plassering i et eksisterende parkdrag gir flotte muligheter for variert uteopphold. Barnehagen er utformet som et enkelt rektangulært volum i to etasjer. Variasjoner i takflaten bryter opp den langstrakte bygningen i størrelser som er tilpasset omgivelsene. Saltak med ulik takvinkel er satt sammen etter hverandre og skaper en dialog med den omkringliggende bebyggelsen. 

Barnehagen er planlagt for tre baser, alle med inngang fra utearealet på nedre plan. Basene er plassert i hver ende av bygget, med direkte tilknytning til fellesrom og kjøkken i midten. Det gir effektive bevegelseslinjer og enkel kommunikasjon i bygget. En gangsone i byggets lengderetning er planlagt med dobbel takhøyde for å åpne opp mellom etasjene og gi dagslys ned via vinduer i 2. etasje. Denne sonen vil fungere som lekeareal og en sone der barna kan møtes på tvers av basene. Det høye rommet vil gi luftige og spennende romforløp og bidrar til en intuitiv orientering i bygget. Alle baserom og temarom er lagt til fasaden mot syd/ vest, med utsikt mot lekearealet og parkdraget. Det er tegnet inn store vinduer for å få mest mulig dagslys inn i oppholdsrommene. Dype vinduskarmer med lav brystningshøyde vil fungere som et sted å leke og oppholde seg. Den lave brystningshøyden er også viktig for at barna skal kunne se ut av vinduene. Fasadene kles med jernvitrolbehandlet panel i malmfuru. Også innvendig ønskes det benyttet stor grad av tre, da dette gir en varm atmosfære og et godt innemiljø, samtidig som det er robust. 

Konkurranseprosjektet hadde omfattende miljømål, og er planlagt som Plusshus og Breeam-NOR klasse Excellent.