Pilestredet Park / by Arkitektkontoret GASA AS

Pilestredet-Park-01.jpg

Pilestredet Park

Type
Boliger og næring

Sted
Bydel St. Hanshaugen, Pilestredet park, Oslo

Utført
2000 - 2007

Oppdragsgiver
Skanska Eiendom AS

Areal
T550 leiligheter og 1.500 m2 BTA næring


På Rikshospitalets tidligere eiendommer er det utviklet et sammensatt byområde med boliger, utdanningsinstitusjoner og næringsvirksomhet.  Arkitektkontoret GASA AS og Lund & Slaatto Bolig AS deltok i prosjekteringen av til sammen ca. 550 boliger for Selmer Bolig AS og OBOS.

Arkitektkontoret GASA AS har hatt delansvar for en rekke av feltene i området, med et særskilt ansvar for miljøoppfølging og -rapportering i prosjekteringsgruppen. Arkitektkontoret GASA AS har også hatt ansvaret for å implementere Statsbyggs Miljøoppfølgingsprogram i felt H, B og C på Pilestredet Park. I tillegg har vi hatt hovedansvaret for prosjektering og oppfølging av felt H og felt K1/K2.

Pilestredet Park er et av Norges største miljøprosjekter, og prosjektet har mottatt forskningsmidler fra bl.a. EUs 5. rammeprogram. Arkitektkontoret GASA AS har blitt tildelt priser for våre arbeider med dette prosjektet: Oslo Bys Arkitekturpris 2005, Statens byggeskikkspris 2007 og Glassbjørnen (nasjonal miljøpris ) i 2007.

 

MILJØTILTAK:

Reduksjon av byggeavfall: Gjenbruk av materialer, miljøvennlig riving og ombruk av bygningsmasse

Grønne arealer: Grønne tak og lokal overvannshåndtering

Vann: Oppsamling av regnvann, overvannshåndtering og vannbesparende utstyr

Godt innemiljø: Rent bygg

Areal og transport: Kollektivtrafikk og bildeling / reduksjon avparkeringsdekning.

Avfall og avløp: Kompostering og kildesortering