Fryd barnehage / by Arkitektkontoret GASA AS

Fryd-Barnehage-01.jpg

Fryd barnehage

Type
Barnehage, 90 barn

Sted
Akersveien 26, Oslo

Utført
2006 – 2010

Oppdragsgiver
Omsorgsbygg Oslo KF

Areal
1030 m2 BTA


Arbeidene med Fryd barnehage ble påbegynt i 2006 i form av en mulighetsstudie og påfølgende omregulering av eiendommen. På tomten var det en bevaringsverdig steinkjeller, delvis under terreng. Det var spesielle krav om istandsetting og eksponering av denne kjelleren. Tomtens areal er begrenset og romprogrammet ble i den videre prosjekteringen fordelt på to etasjer, og plassert oppå steinkjelleren for å oppnå maksimalt område for utelek.

Det er gitt plass til 90 barn i bygget. Barna er fordelt i de to etasjene uten oppdeling i avdelinger. Felles grovgarderobe er plassert ved inngang i 1. etasje. Hver etasje har egen tørrgarderobe og kjøkkenavdeling. Lekearealene er delt opp i et stort fellesareal med fasade mot syd og lekeplass, samt mindre grupperom og verksteder på motsatt side. Planløsning for lekearealer er tilnærmet lik i begge etasjer. Foruten et mottaksrom/kontor nær inngangen i 1 etasje er administrasjonen samlet i 2. etasje med arbeidsrom, styrers kontor og personalrom. Personalgarderober og teknisk rom er lagt til kjeller, bak den restaurerte steinkjelleren. Steinkjelleren er en attraksjon og benyttes til eventyrstunder for barna.

Kunstprosjektet for Oslo kommunes kunstordning ved Kulturetaten heter ”Norske eventyr” og er utformet av kunstneren Gisle Harr. Prosjektet omfatter blant annet små eventyrfigurer i steinkjelleren.

Tomten har en stigning på 3 meter fra adkomstport og opp til hovedinngang. En sammenhengende rampe fra porten opp til inngangen gir adkomst til de forskjellige nivåene i lekeplassen. Rampen er dekorert og utformet som en del av lekeplassens aktiviteter.

Barnehagen ble nominert til Statens byggeskikkspris i 2013.

Foto: GASA & Gisle Harr