Frysja skole / by Arkitektkontoret GASA AS


Frysja 07.jpg

Frysja skole - detaljregulering

Type
Barneskole med tilhørende torg/allmenning, grøntdrag og infrastruktur

Sted
Frysjaveien 31, Nordre Aker i Oslo

Utført
Påbegynt 2017

Oppdragsgiver
Undervisningsbygg Oslo KF

Areal
29 500 m2 planområde, 8 400 m2 BTA B4- skole

Oslo kommune kjøpte i 2017 Frysjaveien 31 for å tilrettelegge for ny barneskole på Frysja. Det planlegges opp mot 2000 nye boliger i den nye Frysja-bydelen. Skolen skal etableres som en ny barneskole med fire paralleller og flerbrukshall, for 840 elever.

Skoletomten ligger naturskjønt og attraktivt til med Akerselva og grøntdrag mot syd og øst. Nord for skoletomten planlegges det et bydelstorg og allmenning som munner ut i broer for gående og syklende over Akerselva. Skolebygget har form som en L og er plassert mot nord, slik at bygget tar opp i seg tomtens terrengfall og omfavner det sydvendte utearealet. Skolen er skissert med volumer i ulike høyder og det legges til rette for uteoppholdsarealer på de ulike takflatene.

Arkitektkontoret GASA AS er engasjert for å planlegge den nye skolen og omregulere området. Østengen & Bergo AS er landskapsarkitekter i planprosjektet.