Perleporten boliger / by Arkitektkontoret GASA AS

Perleporten_01.JPG

Perleporten boliger

Type
Boliganlegg, 50 leiligheter

Sted
Asker sentrum

Utført
2015 - 2017

Oppdragsgiver
Perleporten Asker AS

Areal
3 700 m2 BTA


Deltakelse i parallelloppdrag om utbyggingskonsept for en sentrumsnær tomt i Asker 2017. 

En utfordrende oppgave som omfattet en rekke problemstillinger knyttet til områdets beliggenhet nær tung infrastruktur (vei og jernbane) og i overgangen mellom sentrum og periferi.  

I konkurransen foreslo GASA en bebyggelse satt sammen av klyngehus som gjorde det mulig å ta hensyn til småhusenes skala og samtidig ivareta de forventninger om fortetting som følger av en beliggenhet nær et kollektivknutepunkt. 

Prinsippet med at alle leilighetene har fasader i flere retninger gjør at husgruppene kan tilpasses ulike sol, adkomst og utsiktsforhold. I tillegg tillater konseptet at hver enkelt boligstamme kan tilpasses høydemessig i forhold til topografi og naboskap. Alle disse mulighetene ble utforsket i forslaget, og resultatet ble et prosjekt med stor formal variasjon.

Med referanse til prosjektets navn «Perleporten», ble det foreslått å knytte de enkelte husklyngenes trappehus sammen via en gjennomgående offentlig gangsti. Den sentrale gangstien skulle sikre en god forbindelse innover mot sentrum og utover mot omkringliggende bolig- og rekreasjonsområder. 

Landskapsarkitekt på prosjektet var Østengen & Bergo AS.