Vestli skole / by Arkitektkontoret GASA AS

Vestli skole_01.jpg

Vestli skole

Type
Barneskole

Sted
Vestli Oslo

Utført
2015 - pågår

Oppdragsgiver
Undervisningsbygg Oslo KF

Areal
10 800 m2 BTA


Vestli skole og flerbrukshall er en ny 4-parallell 1-7 skole for 840 elever, i tillegg til arealer for en spesialklasse. Gamle Vestli barneskole skal rives og ny skole plasseres på eksisterende skoletomt. Prosjektering ble igangsatt våren 2015, og skolen skal stå ferdig til mot slutten av 2020. Arkitektkontoret GASA AS har gjennomført regulering, programmering, forprosjekt, anbud for totalentreprise og byggesak. Bjørbekk & Lindheim AS har vært landskapsarkitekter.

Skolen planlegges som en 4-parallell barneskole (B4) etter Utdanningsetatens standardprogram for skolebygg. Bygget skal utformes som passivhus og lavenergibygg i henhold til krav for yrkesbygg. 

Vestlitorget nord for skolen har vært et av bydel Stovners satsningsområder i Groruddalssatsningen. Som del av arbeidet er det gjennomført en regulering av adkomst- og parkeringsarealene til senteret og skolen, for å bedre skoleveien og gi et kvalitativt bedre offentlig rom. Adkomst skal opparbeides i henhold til regulering. 

Arkitektkontoret GASA AS er engasjert videre for gjennomføringsfasen, med Veidekke som totalentreprenør.