Sundland skole / by Arkitektkontoret GASA AS

Sundland skole 01.jpg

Sundland skole

Type
Barne- og ungdomsskole

Sted
Sundland i Drammen

Utført
2015 - 2016

Oppdragsgiver
ROM eiendom AS

Areal
3 500 m2 BTA


Skisseprosjekt av privat barne- og ungdomsskole for 200 elever i gammelt jernbaneverksted på Sundland i Drammen. Oppgaven besto i programmering av skolen, forslag til transformasjon av eksisterende haller for å oppnå tilstrekkelig dagslys og utsyn, kommunikasjon med myndigheter og antikvar, samt vurdering av bevaring og ombygging opp mot moderne skoledrift.

Prosjektet var et innledende prosjekt for å vitalisere de gamle hallene, og å starte transformasjonen av området på Sundland fra tung industri til et boligområde med felles sentrums- og servicefunksjoner.