Vestlia 1 / by Arkitektkontoret GASA AS

Vestlia 1_01.jpg

Vestlia 1

Type
Boliger

Sted
Vestlia 1, Nordstrand i Oslo

Utført
2006 - 2007

Oppdragsgiver
Mallin eiendom AS

Areal
1800 m2 BTA bolig, 15 leiligheter á 120 m2 BTA
850 m2 BTA parkering og boder


Arkitektkontoret GASA AS vant i 2006 en innbudt konkurranse om boligprosjekt i Vestlia 1. 

Prosjektet ligger mellom Mosseveien og jernbanen, og har flott utsikt over Oslofjorden mot vest. Reguleringen er detaljert i forhold til å bevare Nordstrandsskråningens grønne profil, og har strenge krav til utnyttelse og fasadelengder for å ivareta fjernvirkningen fra fjorden. 

Bebyggelsen er organisert som seks boligvolumer, organisert på to ulike nivåer i terrenget. Mellomrommene er beplantet og fremstår som grønne fra fjorden. Alle leilighetene har inngang både fra parkeringskjeller og felles adkomstareal på øvre terrengnivå via tre trapperom.