IMG_0120.jpg

Type
Boliger

Sted
Vestlia 1, Oslo.

Utført
2006-2007

Oppdragsgiver
Mallin eiendom AS

Areal
ca. 1800 m2 BTA bolig, 15 leiligheter a ca 120 m2 BTA, ca. 850 m2 BTA parkering og boder


Arkitektkontoret GASA AS vant i 2006 en innbudt konkurranse om boligprosjekt i Vestlia 1. 

Prosjektet ligger mellom Mosseveien og jernbanen, og har flott utsikt over Oslofjorden mot vest. Reguleringen er detaljert i forhold til å bevare Nordstrandsskråningens grønne profil, og har strenge krav til utnyttelse og fasadelengder for å ivareta fjernvirkningen fra fjorden. 

Bebyggelsen er organisert som seks boligvolumer, organisert på to ulike nivåer i terrenget. Mellomrommene er beplantet og fremstår som grønne fra fjorden. Alle leilighetene har inngang både fra parkeringskjeller og felles adkomstareal på øvre terrengnivå via tre trapperom.