Næringsbygg

Haraldrud gjenbruksstasjon by Arkitektkontoret GASA AS

Haraldrud gjenbruksstasjon_01.jpg

Type
Gjenbruksstasjon

Sted
Haraldrudveien 31, Groruddalen i Oslo

Utført
2005 - 2007

Oppdragsgiver
Onyx Norge AS/Veolia/Norsk Gjenvinning

Areal
28 000 m2


1. premie i innbudt konkurranse om overdekking og utbygging av sentralanlegg for avfallsgjenvinning. Bygget sto ferdig i 2007 og preger omgivelsene ved sin store grønne takflate, dekket med sedum. Vertikale fasadelameller presser luft utenfra og inn i anlegget og sørger for naturlig ventilasjon. Bygningen har fått mye internasjonal oppmerksomhet og er tildelt flere utmerkelser, bl. a. Scandinavian Green Roof Award. 

Forum Expo by Erik Fjermestad

Stavanger-Forum-04.jpg

Type
Messehall

Sted
Ishockeyveien 1, Stavanger

Utført
2009 - 2014

Oppdragsgiver
Stavanger kommune

Areal
9600 m2


Oppdraget er et resultat av 1. premie etter prekvalifisering til en internasjonal arkitektkonkurranse. Hallen huser Stavanger Forums messeaktiviteter, i tillegg til konserter og andre kulturaktiviteter. I programmet lå det strenge energi- og miljømål, og bygget er prosjektert etter kravene for Lavenergiklasse A, med spesialtilpassede løsninger for effektiv utnyttelse av energi og ventilasjon i større volumer.

Selve messehallen er 4700 m2, og er dimensjonert for 4000 personer på messe eller konferanse, som konsertarena rommer den 8000 personer. I tillegg til messehallen inneholder Forum Expo driftsavdeling med lager og adkomstsoner, en publikumsdel med vestibyle, konferanserom, kafé og storkjøkken. Anlegget har en kompleks sammenstilling av ulike funksjoner med utfordrende krav knyttet til logistikk, publikumsflyt og storkjøkkenets virksomhet. I prosjekterings- og byggefasen deltok brukerne av bygget i tett dialog med de prosjekterende, og prosjektet gjennomgikk flere større programendringer før endelige løsninger ble valgt. Hovedgrepet fra konkurransen og forprosjektet var svært robust for å tåle disse endringene, og byggets hovedidé er beholdt gjennom alle faser.

Bygget er i seg selv en del av en overordnet grøntstruktur gjennom området og framstår som et signalbygg for Stavanger Forum. Sydfasaden domineres av en 45 graders grønn flate, som med sin vegetasjon og sitt arkitektoniske uttrykk gir et miljømessig tilskudd til omgivelsene.

Prosjektet er utført som et samarbeid mellom Akitektkontoret GASA AS og Askim Lantto arkitekter AS. Teamet har vært engasjert i alle prosjektfaser.

Foto: Sindre Ellingsen og GASA

Folkets hus i Sauda by Erik Fjermestad

Folkets hus 01_LQ.jpg

Folkets Hus i Sauda

Type
Kulturbygg

Sted
Sauda sentrum

Utført
2015

Oppdragsgiver
Sauda kommune

Areal
840 m2 BRA nybygg og 1000 m2 BRA eksisterende


Forslag i innbudt konkurranse om tilbygg til og rehabilitering av Folkets hus i Sauda.

Prosjektet omfattet tilbygg til det eksisterende Folkets Hus i Sauda, samt innpassing av programmerte arealer i eksisterende bygningen med strenge antikvariske krav. Eksisterende bygning skal fredes etter gjennomført prosjekt. Nybygg besto av kafé og publikumsarealer, stor sal, lager, artistgarderober og kulturskole. Konkurransen ble gjennomført i samarbeid med Askim og Lantto arkitekter.

Illustrasjoner: Askim og Lantto arkitekter.

Toyota Romerike by Erik Fjermestad

Toyota.Romerike.01.jpg

Toyota Romerike

Type
Næringsbygg

Sted
Lillestrøm

Utført
2009-2012. Utvidelse 2014.

Oppdragsgiver
Strømsgaard AS

Areal
7 200 m2


Bygningen

Etter innbudt prosjektkonkurranse ble Arkitektkontoret GASA AS engasjert av Bauda AS for å prosjektere nyy bilanlegg for Toyota Romerike. Prosjektet ligger godt synlig ved E6 på Hvam, utenfor Lillestrøm. Anlegget inneholder salgshall for nye of brukte biler, verksteder og tilhørende støttefunksjoner. I prosjektet var GASA ansvarlig for fagområdet arkitektur, prosjekteringsgruppeledelse og funskjonen som ansvarlig søker i byggesaken.

Bygningskroppen er utformet som en ”solfanger” for  å utnytte solenergien maksimalt ved bruk av  både aktive og passive systemer. Planen er gitt en klar temperatursoning slik at de rommene med mest behov for stabil varme ligger sentralt i bygningskroppen mens de rommene som med fordel skal være kjølige er lagt  mot nord. Rom som kan ta varierende temperatur er lagt mot syd.

Prosjektet ble gjennomført med strenge miljømål, både med hensyn til energi- og materialbruk. Bygget er klassifisert i lavenergiklasse A. Bygget ble tatt i bruk i november 2011.

I 2014 tegnet Arkitektkontoret GASA AS utvidelse av anlegget med ny Lexus-avdeling.

Indre Østfold meieri by Erik Fjermestad

IMG_8047.jpg

Indre Østfold meieri

Type
Næringsbygg

Sted
Mysen, Østfold

Utført
1981 - 1982

Oppdragsgiver
Meierienes Bygningskontor

Areal
1250 m2 BTA


Byggherrens ønske om et åpent bygg med gode annonseringsmuligheter og gode lysforhold ble kombinert med aktiv og passiv utnyttelse av solenergi. Sydfasaden er utformet som en 1,60m dyp delklimatisert sone sammensatt av standard byggkomponenter, og fasaden tjener som solfanger, solavskjermingssone og sluse for framføring av tekniske installasjoner.

I slusen er det montert persienner med en svart og en blank side. På denne måten bidrar persiennene både til soloppvarming, avskjerming/refleksjon og nattisolasjon. Luft som varmes opp i slusen trekkes av i toppen og ledes til et varmelager bestående av 5m3 salthydratblanding. Varmelageret er knyttet direkte til ventilasjonssystemet og soloppvarmet luft kan enkelt blandes med tilluft ved behov. 

Hovedkonstruksjonene er prefabrikerte hulldekkeelementer opplagt på betongsøyler og -dragere. Hulldekkene inneholder ventillasjonskanaler og elkabler, og knyttes direkte til sydfasadens sluse. De termisk tunge konstruksjonene bidrar også til temperaturutjevning over døgnet.

De valgte konstruksjoner gir stor fleksibilitet med hensyn på ulik bruk, og bygningen har siden ferdigstillelsen inneholdt ulike funksjoner.

Prosjektet har mottatt Houens Fonds Diplom og er presentert i blant annet Progressive Architecture nr. 4/83 og Byggekunst 81 og 83.